المنتجات

مشاهدة الكل

COLDSTAT

Categories: ,
Description

Each 100g contains:

Calcium gluconate                                                                  20g

Chlorpheniramine Maleate                                                     0.5g

Aspirin                                                                                     10g

Trisodium phosphate                                                              0.2g

Calcium chloride                                                                     8g

Vitamin K3                                                                              1.8g

equals MenadioneSulphate                                                     3.6g

Cholecalciferol                                                                        300000 Iµ

equals Vitamin D3                                                                  0.6g

Vitamin B1 (thiamin HCl)                                                       0.2g

Vitamin B2 (Riboflavin)                                                          0.4g

Vitamin B6 (Pyridoxine)                                                         0.2g

Vitamin A                                                                                2 million Iµ

Ascorbic acid                                                                           20g

Skim milk                                                                                30g

Saccharose                                                                              4.1g

This page is also available in: arالعربية

Additional information
Indications

COLDSTAT provides the body with adequate amount of Calcium which assimilates with phosphate; these two elements can increase the immunity of the body, especially against viruses. COLDSTAT Also has a combination of vitamins that support immunity, insured with the presence of Aspirin; this combination increases the resistance of the bird against cold. This product is quickly absorbed by the digestive tract. The amount of food in the stomach doesn’t affect absorption. And the active substances diffuse in the tissues and covers a wide area of the body organs in poultry and calves.

Dosage

Poultry: 100 – 200g / 200 liters of drinking water for 3 – 5 days.
Calves: 25 – 50g / 10 liters of milk.
Or according to the veterinarian’s instructions.

Usage

Via drinking water.

Packaging

100، 500 g.

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “COLDSTAT”

Your email address will not be published.