المنتجات

مشاهدة الكل

Super HC

Description

Each 1000g Contains:

Vitamin A                                                                             12 million IU

Vitamin D3                                                                           2.5 million IU

Vitamin E                                                                             27500 IU

Vitamin K3                                                                           2g

Vitamin B1                                                                           2g

Vitamin B2                                                                           4g

Vitamin B5                                                                           6g

Vitamin B6                                                                           2.5g

Niacin                                                                                   20g

Vitamin B12                                                                         13mg

Folic Acid                                                                             600mg

Biotin                                                                                    4mg

Ferrous Sulphate                                                               24g

Copper Sulphate                                                                25g

Potassium Iodide                                                                1g

Manganese Oxide                                                               100g

Zink Oxide                                                                           80g

Sodium Selenate                                                                 500mg

Cobalt                                                                                    1g

Excipients SQ                                                                     1000g

This page is also available in: arالعربية

Additional information
Indications

Super HC is an effective product used for enhancing and increasing production rates in different types of animals. It increases feed conversion rate, vitality, milk, eggs, and meat productivity of several types of farm animals. It supports animals’ coat and maintains hair and feather’s health in different animals. It improves egg’s production in quality and quantity in layers and breeders also enhances fertilization in eggs for hatching purposes. It increases animals’ resistance in stress cases caused by transportation, cold, heat, debeaking and after vaccination in flocks. it increases conversion rate in calves and milk production in milking cows in both quality and quantity.

Dosage

Poultry: 1kg / 1 ton of feed.
Calves and sheep: 1kg / 1 ton of feed.

Usage

Mixing with the feed.

Packaging

5 kg

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Super HC”

Your email address will not be published.